Usługi

Modernizacje baz danych EGiB

Prowadzimy prace w zakresie granic, budynków, użytków gruntowych i obiektów związanych z budynkami dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych, gmin oraz powiatów. Większość wykonywanych modernizacji realizujemy w oparciu o ortofotomapy i zdjęcia lotnicze z własnej lotniczej platformy teledetekcyjnej działającej w ramach SKY/opegieka. Użycie własnych aplikacji pozwala na zautomatyzowanie i skrócenie procesu modernizacji.

Modernizacje baz danych EGiB

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

geo@opegieka.pl