Usługi

Cyfryzacja zasobów ODGiK

Prowadzimy cyfryzację zasobów ośrodków dokumentacji geodezyjnej dla gmin oraz całych powiatów, wykorzystując oprogramowanie Geoinfo, Ewmapa i Ewid. Zakres prac dotyczy digitalizacji operatów, map i katastru, indeksacji opisowej zeskanowanej dokumentacji oraz wykonania zakresów obszarowych dla zeskanowanych dokumentów. 

Cyfryzacja zasobów ODGiK

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

geo@opegieka.pl