Usługi

Osnowy geodezyjne

Posiadamy doświadczenie w zakładaniu i modernizowaniu osnów szczegółowych poziomych i wysokościowych 3 klasy oraz osnów wielofunkcyjnych, podstawowych i grawimetrycznych. Nasze usługi obejmują inwentaryzację, projektowanie osnów, stabilizację, pomiar, wyrównanie oraz założenie banku osnów.

Osnowy geodezyjne

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

geo@opegieka.pl