Usługi

Podział nieruchomości i rozgraniczenia

Realizujemy projekty związane z procesami budowlanymi dróg i kolei. Oferujemy wykonanie wznowień i ustaleń przebiegu granic, badania stanów prawnych nieruchomości, projektów podziałów nieruchomości do decyzji ZRiD, stabilizacji granic pasów drogowych i regulacji stanów prawnych nieruchomości. Wykonujemy także rozgraniczenia nieruchomości gruntowych oraz wód płynących.

Podział nieruchomości  i rozgraniczenia

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

geo@opegieka.pl