Usługi

Obsługa geodezyjna inwestycji

Oferujemy geodezyjną obsługę inwestycji związanych z budową i modernizacją dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, obiektów budowlanych, mostów, wiaduktów i estakad. Posiadamy wyposażenie oraz doświadczenie niezbędne do badania osiadania i zniekształceń obiektów.

Obsługa geodezyjna inwestycji

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

geo@opegieka.pl