Usługi

Wykonanie baz danych BDOT500 i GESUT

Posiadamy doświadczenie w zakładaniu i uzupełnianiu baz danych BDOT500 i GESUT dla całych powiatów. Budujemy bazy danych w systemach geodezyjnych prowadzonych przez ODGiKi : Geoinfo, Ewmapa i EWiD.

Wykonanie baz danych BDOT500  i GESUT

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

geo@opegieka.pl