Usługi

Mapy do celów projektowych

Opracowujemy mapy do celów projektowych w formacie 2D oraz z modelem terenowym 3D w formatach dwg, dxf i dgn. Przy dużych obszarach opracowania map wykorzystujemy własną platformę lotniczą, z której pozyskujemy informacje o sytuacji terenowej i rzeźbie terenu. Ta metoda jest szczególnie użyteczna przy mapach pod długie odcinki dróg, kolei lub farm wiatrowych.

Mapy do celów projektowych

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

geo@opegieka.pl